• slide
 • slide
 • slide

Voorwaarden bij Finish Box Texel

Het huren van een Box geschiedt onder de strengste voorwaarden voor u en andere huurders hun veiligheid en betrouwbaarheid. Per slot van rekening huurt u daarom een ruimte bij Finish Box. Om deze veiligheid te kunnen garanderen heeft Finish Box een aantal huisregels opgesteld waar een ieder zich aan dient te houden. Daarnaast vragen wij onze huurders de voorwaarden waaronder de huurovereenkomst wordt aangegaan met Finish Box aandachtig te lezen en zich daaraan te houden. Dat zorgt ervoor dat een Finish Box vestiging altijd perfect in orde blijft en elk bezoek snel en efficiënt plaats zal vinden.

Huisregels per juni 2003

De volgende huisregels zijn tijdens uw verblijf in Finish Box van toepassing en dienen in acht te worden genomen:

 • Een gehuurde unit van Finish Box mag enkel en alleen worden gebruikt als zijnde opslagruimte
 • U mag zich uitsluitend tijdens de openingstijden in het pand bevinden
 • De huur van een Finish Box is strikt persoonlijk, wij adviseren u dan ook hier geen misbruik van te maken
 • Wanneer u geen toegang tot het pand verkrijgt kunt u tijdens kantooruren via de unitmanager hierover contact opnemen
 • Zorg bij het betreden van de Finish Box hal dat er niemand met u meelift
 • Wacht tot het betreden van de Finish Box hal tot de toegangsdeur volledig geopend is
 • Bij het niet tijdig voldoen van de huur, dan wel bij niet tijdige opzegging wordt de betreffende box geblokt en worden er extra kosten door Finish Box in rekening gebracht
 • Het verwijderen van afval uit uw unit is volledig voor uw verantwoording
 • Bij het nalaten van een en ander wordt u minimaal € 40,- schoonmaakkosten in rekening gebracht
 • Het is niet toegestaan de gebruikte transportmiddelen in uw unit te laten staan
 • Indien u bij bezoek aan uw unit schade of onrechtmatigheden constateert meldt u dit dan direct aan de unitmanager
 • Het opslaan van toxische, ontvlambare en/of gevaarlijke stoffen, dan wel opslag van aan bederf onderhevige goederen en levende have is ten strengste verboden.
 • Bij het betreden van het Finish Box terrein is een maximum snelheid van toepassing van 5 km/uur (stapvoets), zowel binnen als buiten het pand
 • Indien de huurperiode afloopt dient de unit schoon en slotvrij te worden opgeleverd bij de unitmanager
 • Bij de huur van een unit is de inhoud niet automatisch verzekerd, informeer hiernaar bij de unitmanager
 • Het toepassen van de bij de Finish Box balie verkrijgbare hangsloten is verplicht, het toepassen van andere sloten is uitgesloten
 • Het doen realiseren van overlast wordt niet geaccepteerd, vandaar dat u wordt verzocht tijdens u verblijf : uw afval direct af te voeren, huisdieren buiten het pand te laten, transportmiddelen terug te plaatsen na gebruik en er geen geluidsoverlast mag ontstaan.
 • Zet de motor van uw voertuig uit zodra u in de Finish Box hal bent. Voor eventuele vragen en/of opmerkingen kunt u zich wenden tot de unitmanager.

Voor alle andere vormen van de FINISH BOX FORMULE dan Finish Box selfstorage worden aparte voorwaarden uitgereikt bij het aangaan van een huurovereenkomst voor deze variant. Deze voorwaarden kunnen drastisch afwijken van de genoemde voorwaarden dit in verband met het gehuurd object danwel de te plaatsen items.

Voorwaarden Opslagboxen

Voor het huren van opslagruimte bij Finish Box Texel gelden de volgende voorwaarden. Klik op de link om deze te bekijken.  

Algemene voorwaarden Opslagboxen Finish Box Texel

Voorwaarden Aanhanger Verhuur

Voor het huren van een aanhanger bij Finish Box Texel gelden de volgende voorwaarden. Klik op de link om deze te bekijken.  

Huur een box

___________________________________________________________

De grootste boxen op de beganegrond

Middelgrote aanhanger 8.2 m3 voor zelf verhuizen